Het gilde Monulphus en Gondulphus heeft een nieuwe gilde koning.

Het binnenkomende verkeer van Knegsel zal het niet ontgaan zijn, in de welkomsborden wordt de nieuwe gildekoning gefeliciteerd! Op kermisdinsdag vond het koningschieten op het gilde terrein plaats. Dat is anders dan gebruikelijk, maar wat is er in deze coronatijd nog hetzelfde.

Gebruikelijk vindt het koningschieten iedere drie jaar plaats op 16 juli tijdens de teerdag. De teerdag verliep dit jaar ook anders. Alleen de gebruikelijke gildemis met aansluitend een vendelgroet aan pastoor Lamoen op het gazon voor de pastorie heeft plaats kunnen vinden. De overige activiteiten werden uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Nadat de corona maatregelen wat versoepeld werden zag de overheid van het gilde de mogelijkheid om een deel van de uitgestelde activiteiten op kermisdinsdag te laten plaats vinden. Met in acht neming van de noodzakelijke covid 19 maatregelen hebben we een feestelijk programma samengesteld. Om 9.30 uur verzamelde de gildeleden zich bij eetcafé de Kempen. Vervolgens zijn we in optocht naar de schutsboomstraat gegaan waar de hoofdman Henk Rijkers een aantal mededelingen had. Hier konden de gildeleden zich aanmelden voor het Koning schieten. Dat waren Ruud Verstijnen (de huidige koning) Henk Jansen, Toon van der Heijden en Stephan Lemm.

Vervolgens zijn we de vaandrig Wim Teunissen, de hoofdman Henk Rijkers en de koning Ruud Verstijnen thuis uit gaan halen wat gepaard gaat met een vendelgroet. Aansluitend zijn we gezamenlijk in optocht door gegaan naar ’t Trefpunt (gildeverblijf) aan de Vessemseweg waar een lunch gebruikt werd.

Rond de klok van half twee ontvingen we een aantal genodigden, waaronder afgevaardigde van het kring bestuur, de burgemeester, pastoor, buurgenoten, buurgilden en winnaars van competitie Dürpskoning. Maar ook geïnteresseerde dorpsgenoten waren aanwezig.

De middag werd gestart met huldiging van de twee jubilarissen;

·         Jack Wouters 25 jaar lidmaatschap

·         Wienand Beerens 60 jaar lidmaatschap.

Met mooie woorden worden beide jubilarissen toegesproken door de burgemeester Wim Wouters, de hoofdman en het kringbestuur. Er word zilver opgespeld en prachtige bloemen aangeboden.

Na loting voor de volgorde van de kandidaat gildekoningen is het dan zover dat de wedstrijd kan starten. Traditie getrouw lost de burgemeester Wim Wouters drie schoten op de koningsvogel, gevolgd door drie schoten door pastoor van Lamoen en vervolgens drie schoten door de gildekoning. Daarna schieten alle kandidaten om beurt één keer. Daarna start formeel de wedstrijd en kan de vogel van de schutsboom geschoten worden, zodat het ook een winnend schot is. Het is een spannende wedstrijd en bij ieder schot zag je dat alle deelnemers er vol voor gaan. Bij ieder schot komen stukken, groot of klein, van de vogel naar beneden. Uiteindelijk was Henk Jansen die het 50 ste schot loste en de laatste delen van de vogel naar beneden liet vallen. Daarmee is Henk voor de 2e keer gildekoning en voor nu tot 16 juli 2023 van St. Monulphus en Gondulphus.

Na een handenwassing werd Henk Jansen door de hoofdman als Gildekoning geïnstalleerd met het ophangen van het koningszilver en betreden van het gildevaandel. Met een toost op gildekoning Henk genoten we van een glas lekkere erewijn.

Ondanks de noodzakelijke afstand hadden we een gezellige middag met elkaar. Eind van de middag vertrokken we weer in optocht naar de kermis waar we de nieuwe gilde koning mochten presenteren.

   

Jaarvergadering Gilde St. Monulphus & Gondulphus

Op maandag 19 februari stond de Algemene Ledenvergadering weer op de agenda voor het Knegselse Gilde. Hoewel de vergadering kort en krachtig was moesten er wel 3x stemronden gedaan worden voor diverse nieuwe functies in de Overheid. Ook werden alle zaken voor 2018 aandachtig besproken en werd er zorgvuldig gekeken naar de nabije toekomst; maar ook ons toekomstbeeld voor over diverse jaren. In 2025 willen we tenslotte weer een groot Gildefeest organiseren in ons dorpje.Verheugd kunnen we ook mededelen dat de Overheid (ofwel het bestuur)  naar ieders tevredenheid wordt voorgezet in een nieuwe zetting.

Frits van Beers, Eerste Deken was aftredend maar herkiesbaar, heeft van de aanwezige een positief antwoord gekregen en is herkozen. Dat is goed, want met zijn ruim 40 jaar ervaring binnen het Gilde en tal van functies uit het verleden is Frits zijn kennis en kunde erg bruikbaar. Succes Frits als barbeheerder, Hoofdtambour en met je volgende termijn als Eerste Deken.

 

Ger van de Ven, Tweede Deken, maar aftredend gaat het wat rustiger aan doen. Na ruim 20 jaar van ontzettend veel inzet is het voor Ger genoeg geweest als bestuurslid. Na mooie woorden van de Hoofdman en een fles Nipperke wordt Ger bedankt door een luid applaus.Dit applaus heeft Ger zeker verdiend. Ook Ger is al meer dan 40 jaar actief lid binnen ons Gilde. Hij is begonnen als vendelier en nu nog actief schutter in diverse competities. Hij heeft het huidige schietterrein mee helpen realiseren en brengt aan de schutsbomen nog regelmatig uitbreidingen aan. Bij het kwartier van Oirschot zit hij al 30 jaar in de schietcommissie om onder andere de wedstrijden tijdens de gildedagen in goede banen te leiden. Het kaartschieten op de kermisdinsdag is bij hem ook nog steeds in goede handen. Het “koning der koningen van de gemeente Eersel” is door hem geïntroduceerd. Zelf is hij bij  ons eigen gilde 2 maal koning geweest, na de 2de maal, is hij als tweede deken in het bestuur gekomen. Dat is dus al ruim 20 jaar geleden. In 1998 was hij medeoprichter van de zomermarktcommissie en daarvan ook jarenlang voorzitter geweest. Dat hier de stekker nu uitgetrokken is deed Ger ook ontzetten veel pijn. En alsof dat nog niet genoeg is heeft hij in 1986, 2000 en 2010 het gildefeest mee georganiseerd. Voor Ger was er dan ook niet voor de niets een Koninklijke Onderscheiding weggelegd. Dit lintje is natuurlijk de kroon op al zijn werk voor onder andere ons Gilde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stephan Lemm is voorgedragen voor nieuwe Tweede Deken. Van alle aanwezige krijg hij de volledige waardering en wordt benoemd tot zijn nieuwe functie. Stephan is vergeleken bij deze heren eigenlijk nog maar een “broekie”.

In 2004 is hij pas officieel lid geworden van het Gilde. Nadat diverse familieleden hem al voor waren gegaan is het aan Stephan de eer om de familienaam Lemm weer hoog te houden. Naast het Gilde heeft Stephan nog diverse hobby’s. De Knegselse Boys, biljarten, maar tegenwoordig is zijn grootste passie toch wel de jacht. Na het behalen van zijn acte is Stephan een volleerd schutter.

Stephan zijn ervaringen, ideeën en meningen komen zeker van pas in zijn nieuwe functie.

   

Henk Janssen is voorgedragen voor nieuwe Opgaande Deken. Ook hij krijgt van alle aanwezige een 100% positieve uitslag om in zijn nieuwe functie in de Overheid deel te nemen. Ook Henk is geen onbekende in de Overheid. In de periode 1990-1993 was Henk Koning van het Gilde en daarbij ook direct lid van de Overheid. Daarna heeft Henk nog diverse jaren als barbeheerder gewerkt en waren de lijntjes met diverse ook kort. Als succesvolle schutter, met diverse prijzen op zak als korps en individueel, weet Henk alles over het schieten, de wapens en allerlei regels omtrent dit. Met het vertrek van Ger is Henk dus een ideale aanvulling om zijn kennis en kunde te delen in de Overheid.

 

Frits, Stephan en Henk proficiat en succes met alles.

Ger bedankt voor alles en wel betrokken blijven met al jouw know-how.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe Koning Ruud Verstijnen (21 jaar)

Op maandagmiddag 17 juli rond de klok van  15.10 uur viel het verlossende schot. Nadat  5.x leden mee geschoten hadden voor het Koningschap van de Gilde St. Monulphus en Gondulphus. Met 118.x schoten was de kleurrijke vogel naar beneden.RuudVerstijnen mag zich de 45e Koning van het Knegselse Gilde noemen, Ruud mag zich niet de jongste Koning van het Gilde noemen, maar hij is wel jongste lid van de vereniging. In het dagelijkse leven is Ruud fietsenmaker en lasser bij VDL in Hapert.Alle aanwezige hebben  de nieuwe Koning ter plekke al van harte gefeliciteerd. Maar later die middag aangekomen bij Dinee Cafe De Kempen is er met de Erewijn nog een officiele toast uitgebracht op de nieuwe Koning.