Extra feestavond 20 april

Het bestuur heeft een extra feestavond ingelast, speciaal om alle vrijwilligers te bedanken. En hoe kun je dat dan het beste doen; door iedereen uit te nodigen en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Uiteindelijk is iedereen binnen ons gilde vrijwilliger, want iedereen helpt wel eens belangeloos mee. Sommige wekelijks, andere 1 of 2 keer per jaar, maar de meeste ergens daar tussenin. Onze oudste leden hebben in het verleden veel vrijwilligers werk gedaan, de grondleggers voor een prachtige vereniging. Daarom bij deze nogmaals iedereen bedankt en speciale dank aan het bestuur en de vrijwilligers die zich nu elke week volledig inzetten.

Ook wil ik bij deze de partners van onze leden bedanken, omdat zij nooit te beroerd zijn bij te springen als dat gevraagd word. Dit word erg gewaardeerd en deze feestavond was dus ook voor jullie.

Jos had lekker gebak en hapjes gemaakt en om de feestavond verder in te vullen is er een kleine quiz georganiseerd aan de hand van een powerpoint presentatie. Hierin verschillende vragen over Knegsel, rariteiten, sport- en muziek-weetjes. De winnaars van de quiz zijn Tinus, Martin en John. Voor deze grote prestatie hebben ze alle 3 een flesje grand prestige gekregen.

Bestuur, bedankt voor de organisatie!

Enkele foto’s uit de quiz;

Ledenvergadering 2024

Afgelopen maandag 19 februari hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. Naast de gebruikelijke jaar/ en kasverslagen is bekend gemaakt naar welke gildefeesten we dit jaar gaan en zijn er enkele bestuurwisselingen geweest.

Dit jaar gaan we naar de volgende gildefeesten, welke we ook in de agenda zullen opnemen;
26 mei, Vrij gildefeest St. Joris gilde Oostelbeers
23 juni, Vrij gilde feest Gilde St. Brigida Netersel

Bestuurswisselingen;
– Eerste Deken;
Frits van Beers was aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode van 6 jaar. Via stemming van de leden is Frits herkozen voor zijn volgende periode.
Frits gefeliciteerd en succes de komende 6 jaar.

– Tweede Deken;
Sinds vorig jaar word deze functie op alfabet overgenomen. Waar je eerst een jaar opkomende Deken word, dan een jaar Tweede Deken en als laatst nog een jaar afgaande Deken. Als Tweede Deken heb je stemrecht in het bestuur, de opkomende en afgaande Deken alleen een adviserende rol.
Nol Wouters werd dit jaar de nieuwe opkomende Deken.
Stefan Lemm, de afgaande Deken.
En Dinie Wouters is onze nieuwe Tweede Deken.

Stefan heeft de sjerp behorende bij Tweede Deken, bij Dinie omgehangen en daarmee is de wisseling van kracht. Dinie Gefeliciteerd en succes het komende jaar.

Potgrondactie zaterdag 2 maart 2024

Komende zaterdag gaat het gilde weer langs de deuren van Knegsel met de potgrond actie.

Kijk ook op onze speciale pagina voor meer info over de potgrond actie.

De tijd dat we langs komen zal tussen 10:00u en 14:00u zijn. We nemen dezelfde routes als andere jaren, dus het tijdstip dat we weer bij u voor de deur staan, zal ongeveer hetzelfde zijn.

Via het secretariaat is ook potgrond te bestellen, mocht u niet thuis zijn;
secretariaat@Knegselsgilde.nl

De prijs voor 1 zak a 40 liter is 5,- euro.Nieuwjaarswedstrijd 2024

Het gilde van Knegsel wenst iedereen een gelukkig en gezond 2024. Het jaar beginnen we met de traditionele nieuwjaarswedstrijd op zondag 14 januari, welke georganiseerd word door de gildes;
St. Catharina & Barbara Eersel
St. Martinus Luyksgestel
St. Monulphus & Gondulphus Knegsel

Dit is een vrije wedstrijd waarbij iedereen welkom is. Op deze wedstrijd word er alleen met traditionele geweren geschoten, te weten met het zwaar geweer kaliber 12 op de puist en met de Brabander kaliber 32-45 op de wip. Als prijzen hebben we weer mooie vleespaketten.

De aanvang van de wedstrijden is stipt om 12:30u, wil je meedoen aan de wedstrijden, zorg dan dat je ruim voor deze tijd aanwezig bent om in te schrijven, inschrijven kan vanaf 12:00u. Kosten deelname is € 12,50. Munitie voor het puistschieten is inbegrepen, voor de brabander € 0,50 per schot of eigen munitie meenemen.

Ook bezoekers zijn welkom om te komen kijken en elkaar onder het genot van een hapje en drankje nog de beste wensen te geven. We gaan weer uit van een sportieve en gezellige middag voor jong en oud.

Kerststal weer geplaatst

Zoals op facebook ook al te lezen is, is de kerststal weer geplaatst. Wat sommigen misschien al opgevallen was, is dat we dit jaar hadden bedacht om het kerstkindje nog niet meteen in de kribbe te plaatsen. Het kerstkindje word namelijk pas geboren op 25 december. De stal oogt nu misschien leeg, maar aan de andere kant is de geboorte wel iets om naar uit te kijken.

Heeft u ideeën of aanvullingen voor onze kerststal, wilt u eventueel helpen bij het onderhouden en plaatsen van de kerststal, stuur dan een mail naar kerststal@knegselsgilde.nl

Positieve kritieken zijn altijd welkom 😉

Namens de kerststal commissie;
Adrie, Cindy, Cor, Ger, Henk, Kees, Linda, Pieter, Sjack, Wim.

Historische ommegang Knegsel

Op 24 september neemt het gilde deel aan de Historische ommegang in Knegsel.

Van 11:00u tot 16:00u laten wij bezoekers kennis maken met onze eeuwenoude tradities en gebruiken en is er ook de mogelijkheid om zelf te trommen en te vendelen.

Graag geven we op deze dag uitleg over hoe het er vroeger aan toe ging en hoe de gildes met hun tijd meegaan, waarbij we tradities niet uit het oog verliezen.

Voor meer informatie over de Historische ommegang verwijzen we graag door naar hun website (opent in een nieuw venster).Voor een stukje historie van ons gilde klik op de groene knop hieronder.De tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden zijn officieel erkend als immaterieel erfgoed, op de volgende pagina hebben we daar meer over verteld.Graag vestigen we ook nog een keer aandacht op het fotografie project van Ida van Boekel.
Dit mooie project is erop gericht om het gildewezen te promoten. Het jongste en oudste lid van meerdere gilden hebben zich laten portretteren. Het laat zien dat het gilde echt van nu is (opent in een nieuw venster).Meer uitleg over het gilde vind je hier;Hieronder enkele fotos van het vendelen van voor 2000.
Tijdens de ommegang is het mogelijk om zelf te vendelen.

Hieronder enkele fotos van onze tamboers van voor 2000.
Tijdens de ommegang is het mogelijk om zelf te trommen.

Hieronder enkele groepsfotos van voor 2000.
Op deze foto’s is duidelijk te zien dat voor 1930 het gilde nog in het “zondagse pak” erop uit trok. Later zijn de gildes zich in meer historische kostuums gaan kleden. De eerstvolgende groepsfoto na 1929 is gemaakt in 1966 of 1967 en daar staat 1 tamboer op die een historisch uniform aan heeft. In 1983 zijn tamboers, vendeliers en schutters in een nieuw uniform gestoken. Het bestuur en andere leden hebben dan eenzelfde zwart pak met rode sjerp. In 2000 zijn we als gilde geheel geüniformeerd gegaan en is het “zondagse” pak helemaal verdwenen. Zie de groepsfoto op de voorpagina.


Opgave dörpskoning(in) 2023 Knegsel.

Zaterdag 9 september zal er weer gestreden worden om de titel dörpskoning(in). Een wedstrijd voor alle inwoners van Knegsel.

De dörpskoningin van 2022, Josje Konings, zal het startschot van de wedstrijd lossen. Waarna de deelnemers om de beurt op de koningsvogel schieten. De schutter die de vogel van de boom schiet, mag zich tot de volgende wedstrijd “Dörpskoning(in) 2023” noemen!

Dit evenement vindt plaats bij het ’t Trefpunt (het gilde terrein aan de Vessemseweg 7a). Deelname is mogelijk voor alle inwoners van Knegsel, vanaf 16 jaar, met uitzondering van gildeleden en aspirant gildeleden. Heb je je nog niet opgegeven voor deze schitterende schietwedstrijd, dan kan dat alsnog via secretariaat@knegselsgilde.nl.

Samen met de nieuwe Dörpskoning(in) zal het gilde in optocht naar de kermis trekken, waar fanfare Heide Echo om 19.00 uur de kermis zal openen. Het gilde nodigt u van harte uit om bij de opening van de kermis en presentatie van de nieuwe dörpskoning(in) aanwezig te zijn!
Komt u ook supporteren?

Iedereen is welkom!

Voor meer informatie, klik op de groene knop hieronder;Patroonsdag St. Monulphus & Gondulphus

16 juli is het weer het naamfeest van st. Monulphus en Gondulphus, de patronen van de Knegselse kerk en van de Knegselse parochie voordat deze overging in de Wilibrordus parochie van de gezamenlijke kerken in de gemeente Eersel, alsook de patronen van ons gilde. Dit jaar valt 16 juli op een zondag en dit is mogelijk de laatste keer dat het naamfeest op een zondag in deze kerk gevierd kan worden, aangezien de kerk op het punt staat gesloten te worden. Op deze dag is er, zoals elk jaar, een heilige mis in de kerk voor alle parochianen uit Knegsel en alle overige geïnteresseerden. Het gilde gaat vanzelfsprekend ook naar deze mis waar er een intentie is voor de leden en overleden leden van het gilde.

Het programma van het gilde ziet er die dag als volgt uit;
Zondag 16 juli 2023
10.30 uur Verzamelen en ontvangst bij Diner Café De Kempen.
11.00 uur Gezongen Heilige Mis voor leden en overleden leden in de dorpskerk St. Monulphus & Gondulphus.
12.00 uur Vendelhulde aan Pastoor van Lamoen in de voortuin van de Pastorie, met aansluitend de erewijn.
12.30 uur Ans Ketelaars maakt een gilde groepsfoto.
±13.30 uur Terug naar Diner Café De Kempen voor een consumptie en verpachting van de gildeakker en vervolgens afsluiting van het zondagprogramma.

In de statuten staat dat wij op de Patroonsdag mogen “teren”, behalve als dat op zondag is. De teerdag verplaatst dan naar de maandag. Op 17 juli vervolgen wij dus ons gebruikelijke programma en een bijzondere vermelding voor dit jaar is het 60-jarig lidmaatschap van Hendrik van Boxem en Kees Bierens.

Het programma van de teerdag op maandag;
Maandag 17 juli 2023
9.00 uur Verzamelen en ontvangst bij Diner Café De Kempen.
9.15 uur Afhalen van Vaandrig Sjack Wouters, Hoofdman Ron Beerens en Koning Henk Jansen.
14.30 uur Vertrek naar de Schutsboomstraat.
14.45 uur Mededelingen door de hoofdman en afroepen van de presentielijst.
15.00 uur Aankomst Diner Café De Kempen. Huldiging van onze gildebroeders Hendrik van Boxem en Kees Bierens wegens hun 60- jarig broederschap.
17.00 uur Einde dagprogramma.
18.00 uur Aanvang verbroederingsavond in eigen kleding bij ’t Trefpunt.
18.30 uur Aanvang Chinees buffet. Opgave voor deze avond is noodzakelijk en wel vóór vrijdag 14 juli bij het secretariaat.
24.00 uur Einde Teerdag 2023.

Trots op ons gilde

Vandaag waren we met een kleine delegatie bij de opening van de fototentoonstelling “Trots op onze gilden”. Deze fototentoonstelling is in het Duysels Huys en het Duizels gilde St. Jan Baptist heeft deze tentoonstelling uitgebreid met foto’s en attributen uit de eigen collectie. Bij de opening sprak Roeland van Hooff, voorzitter van de Kring Kempenland, over het trots zijn op onze gilden. Hij verwoorde het uitstekend door te zeggen, dat de gildes meer dan een vereniging zijn waar je even gaat sporten, maar benadrukte dat de gildes bestaan uit broeders en zusters, die lief en leed met elkaar delen. Maar hij zei ook, dat er steeds meer gildes zijn die moeite hebben met het werven van nieuwe leden en dat je daarvoor als gilde je eigen wel moet laten zien. En dus trots zijn op je gilde! Wij, het Knegselse gilde, doen het met het ledenaantal op zich best prima en ook hebben we leden in de leeftijd van midden 20 tot 80+, maar nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom.

De tentoonstelling van Ida van Boekel gaat over “trots op onze gilden” en portretteert daar diverse gildes. Van elk gilde dat ze voor haar lens heeft gekregen, heeft ze het jongste en oudste lid in een Rembrandt-achtige sfeer op foto gezet. Ze laat hiermee zien dat de gildes nog springlevend zijn en dat jong en oud trots zijn op hun lidmaatschap. Met deze foto’s mag je best gezien worden en hopelijk gaan de gildes hiermee aan de slag om zich meer te laten zien.

De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen tot en met vrijdag 30 juni tussen 16.00 en 19.00 uur. Het Duysels huys is makkelijk te vinden, aangezien dit de voormalige parochiekerk in het midden van Duizel is.

Meer info over de tentoonstelling;
https://www.visiteersel.nl/nl/vind-je-activiteit/uitagenda/1679655254/tentoonstelling-trots-op-onze-gilden

Via de site van Ida van Boekel is al een prachtige foto te zien en is ook het magazine “Trots op onze gilden” te bestellen;
https://idavanboekel.nl/

Wil je lid worden van ons gilde, klik hieronder op de groene knop.Fietstocht

Gildebroeders, -zusters en partners,

Op zaterdag 1 juli organiseren wij een fietstocht. We verzamelen om 10.00 uur bij ’t Trefpunt en beginnen daar met koffie en iets lekkers. Rond half 11 starten we met de gezamenlijke fietstocht die zo’n 45 km lang is. Voor de lunch onderweg (eigen rekening) hebben we een leuke en gezellige locatie gevonden.

Na deze onderbreking fietsen we met z’n allen weer richting ’t Trefpunt. We verwachten daar rond half 6 terug te zijn. Om de dag niet te abrupt te beëindigen drinken we nog gezellig een borrel of iets dergelijks; de vette hap zal dan zeker ook niet ontbreken.

Iedereen die NIET mee kan fietsen, maar het gezellig vindt om zowel bij de koffie als bij de borrel te zijn: jullie zijn van harte welkom.

De eigen bijdrage bedraagt € 10,–/pp (geldt ook voor de NIET-fietsers)

Inschrijven vóór 17 juni bij Josje op de gildeavonden of via een persoonlijke app. Betalen contant of via een tikkie.

De activiteitencommissie;
Cindy, Linda, Martin, Stephan en Josje