Vrije wedstrijd jeu de boules en schieten op de wip

Geachte gildeschutters en liefhebbers jeu de boules,

Op zondag 19 maart as. organiseert ons Gilde “Sint Monulphus & Gondulphus” te Knegsel op ons schietterrein “ ́t Trefpunt” aan de Vessemseweg 7a te Knegsel een vrije wedstrijd. Op deze dag houden we schietwedstrijden op wip en een klein toernooi jeu de boules.

Deelname aan de wedstrijd jeu de boules is voor iedereen mogelijk, je hoeft geen lid te zijn van een gilde.

De aanvang van de wedstrijden zal zijn om 13.00 uur en er kunnen mooie vleesprijzen gewonnen worden. Wij verzoeken u vriendelijk op voorgenoemd tijdstip aanwezig te zijn om de wedstrijden tijdig te kunnen beginnen.

Overheid en leden van het gilde zouden het bijzonder op prijs stellen om u te mogen begroeten en wensen u sportieve wedstrijden toe, zowel de schietwedstrijd én de competitie jeu de boules.

Potgrondactie Knegsel

Beste mensen uit Knegsel. Op 4 maart hebben we weer onze jaarlijkse potgrond actie gehouden en dat was weer een succes. Daarvoor willen we jullie natuurlijk ook even bedanken, want naast het feit dat jullie niet van huis hoeven om zware zakken potgrond te gaan halen, levert dit voor het gilde ook een mooi centje op voor in de kas. Dit kunnen we goed gebruiken, aangezien wij verder geen subsidie krijgen. Natuurlijk willen we ook Neutkens Planten- en bomencentrum weer bedanken voor de prettige samenwerking.

Gelukkig hadden we ook weer lekker weer tijdens het rondbrengen en hebben we her en der ook gewoon wat staan kletsen. Al met al weer een leuke dag. Hopelijk genieten jullie komend jaar allemaal van mooie bloemen en planten. Volgend jaar in maart komen we weer langs. Hou onze website in de gaten 😉

Jaarvergadering 2023

Maandag 13 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. Er is kort teruggekeken op het afgelopen jaar, waarin we na 2 corona jaren eindelijk weer onze normale gilde activiteiten hebben kunnen oppakken. We zijn weer naar gildefeesten geweest, op bedevaart naar Maria in ’t zand te Zandoerle, onze woensdagavond-gildeavond was in de zomer weer goed bezocht en de verschillende competities zijn weer gehouden als vanouds.

Daarnaast hebben we vooruit gekeken, naar ons aanstaande gildefeest in 2025. We vieren dan alweer ons 250 jarig bestaan en dat vieren we natuurlijk een volledig weekend met op zondag de traditionele gildedag. Voor dit jaar is besloten om deel te nemen aan de gildefeesten van Eersel, Moergestel en Hoogeloon.

Ook hebben we dit jaar 2 jubilarissen, namelijk Hendrik van Boxem en Kees Bierens. Beide zijn op 16 juli 60 jaar lid van ons gilde en dat word op onze patroonsdag natuurlijk gevierd.

Het belangrijkste punt van deze avond was de bestuurswisselingen. Onze vaandrig, Wim Teunissen, was aftredend en niet herkiesbaar.
Wim was vaandrig vanaf 2006 en heeft ons dus 17 jaar de weg gewezen, niet alleen als bestuurslid, maar ook omdat bij ons gilde de vaandrig, in de optocht, voorop loopt. De hoofdman heeft Wim voor zijn inzet hartelijk bedankt en Wim zelf heeft zijn sjerp overhandigd aan onze nieuwe vaandrig Sjack Wouters.

Wim, bedankt namens heel het gilde.
Sjack, veel succes als vaandrig.

Sinds enkele jaren is de functie van 2de deken voor een periode van 1 jaar. Waarbij je eerst een jaar opkomende deken bent en erna nog 1 jaar afgaande deken.
Martin Joosten was afgelopen jaar de 2de deken en word nu afgaande deken. Stephan Lemm, schuift door van opkomende, naar 2de deken en Dinie Wouters is komend jaar opkomende deken.

We zijn nu nog op zoek naar een zilverdrager en er zouden ook nog steeds enkele vendeliers en tamboers bij mogen komen.

De eerstvolgende activiteit van het gilde is de potgrond actie, zie voor meer informatie hierover onze website.

Het was weer een drukke vergadering, maar in de pauze en na afloop was er gelukkig ook nog tijd om even bij te kletsen over andere zaken.

Beste wensen!

Het gilde wenst iedereen een zalig kerstfeest, fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.

Het was een mooi jaar met gildefeesten en gezellige activiteiten. Fijn dat het allemaal weer mogelijk is na de heftige corona periode. Een jaar met een nieuwe hoofdman met een frisse kijk en inspirerende ideeën. Maar ook een jaar waarin we afscheid hebben genomen van onze gildebroeder Jo Neutkens. En helaas weer een jaar waarin de wereld nog steeds niet op een broederlijke manier met elkaar kan leven.

Voor het komende jaar wensen we dan ook ieder een gezond en gezellig jaar toe, niet alleen in ons kleine Knegsel, maar dat wereldwijd ieder zich een (gilde) -broeder of -zuster voelt met zijn of haar naaste.

Op een gelukkig en vreedzaam 2023!

kermis schieten 2022

Dinsdag 13 september was het weer het gebruikelijke kermisschieten. Het was weer een gezellig samenzijn. Het Jantje Pasmans-schild werd gewonnen door Siem Jacobs, en het Hendrik van Boxem wisselschild werd gewonnen door Dinie Wouters. Voor de buurt en verdere genodigde werd er nog een flesje wijn verschoten, gewonnen door Josje Konings. Later op de middag zijn we nog even gezellig naar de kermis in het dorp geweest.

Dorpskoning schieten 2022

Na 2e mooie zomerse woensdagavonden en een gezellige zaterdagmiddag is er flink gestreden in de diverse wedstrijden.

In totaal waren er 3 verschillende disciplines, welke we normaal bij het gilde ook hanteren en dat is individueel, viertal en als belangrijkste natuurlijk het koningsschieten.

Het viertal en individueel word geschoten “op wip” en het koningschieten gebeurt op een houten vogel, welke boven in een schutsboom bevestigd is.

Uitslagen;
1e prijs Viertal: Joop Teurlings, Koen Rijkers, Rick Moonen en Wim Smeets.
1e prijs Individueel: Martin van Oosterhout met 17 punten.
Dörpskoning(in) met 38 schoten: Josje Konings.