Vrije wedstrijd jeu de boules en schieten op de wip

Geachte gildeschutters en liefhebbers jeu de boules,

Op zondag 19 maart as. organiseert ons Gilde “Sint Monulphus & Gondulphus” te Knegsel op ons schietterrein “ ́t Trefpunt” aan de Vessemseweg 7a te Knegsel een vrije wedstrijd. Op deze dag houden we schietwedstrijden op wip en een klein toernooi jeu de boules.

Deelname aan de wedstrijd jeu de boules is voor iedereen mogelijk, je hoeft geen lid te zijn van een gilde.

De aanvang van de wedstrijden zal zijn om 13.00 uur en er kunnen mooie vleesprijzen gewonnen worden. Wij verzoeken u vriendelijk op voorgenoemd tijdstip aanwezig te zijn om de wedstrijden tijdig te kunnen beginnen.

Overheid en leden van het gilde zouden het bijzonder op prijs stellen om u te mogen begroeten en wensen u sportieve wedstrijden toe, zowel de schietwedstrijd én de competitie jeu de boules.