Patroonsdag St. Monulphus & Gondulphus

16 juli is het weer het naamfeest van st. Monulphus en Gondulphus, de patronen van de Knegselse kerk en van de Knegselse parochie voordat deze overging in de Wilibrordus parochie van de gezamenlijke kerken in de gemeente Eersel, alsook de patronen van ons gilde. Dit jaar valt 16 juli op een zondag en dit is mogelijk de laatste keer dat het naamfeest op een zondag in deze kerk gevierd kan worden, aangezien de kerk op het punt staat gesloten te worden. Op deze dag is er, zoals elk jaar, een heilige mis in de kerk voor alle parochianen uit Knegsel en alle overige geïnteresseerden. Het gilde gaat vanzelfsprekend ook naar deze mis waar er een intentie is voor de leden en overleden leden van het gilde.

Het programma van het gilde ziet er die dag als volgt uit;
Zondag 16 juli 2023
10.30 uur Verzamelen en ontvangst bij Diner Café De Kempen.
11.00 uur Gezongen Heilige Mis voor leden en overleden leden in de dorpskerk St. Monulphus & Gondulphus.
12.00 uur Vendelhulde aan Pastoor van Lamoen in de voortuin van de Pastorie, met aansluitend de erewijn.
12.30 uur Ans Ketelaars maakt een gilde groepsfoto.
±13.30 uur Terug naar Diner Café De Kempen voor een consumptie en verpachting van de gildeakker en vervolgens afsluiting van het zondagprogramma.

In de statuten staat dat wij op de Patroonsdag mogen “teren”, behalve als dat op zondag is. De teerdag verplaatst dan naar de maandag. Op 17 juli vervolgen wij dus ons gebruikelijke programma en een bijzondere vermelding voor dit jaar is het 60-jarig lidmaatschap van Hendrik van Boxem en Kees Bierens.

Het programma van de teerdag op maandag;
Maandag 17 juli 2023
9.00 uur Verzamelen en ontvangst bij Diner Café De Kempen.
9.15 uur Afhalen van Vaandrig Sjack Wouters, Hoofdman Ron Beerens en Koning Henk Jansen.
14.30 uur Vertrek naar de Schutsboomstraat.
14.45 uur Mededelingen door de hoofdman en afroepen van de presentielijst.
15.00 uur Aankomst Diner Café De Kempen. Huldiging van onze gildebroeders Hendrik van Boxem en Kees Bierens wegens hun 60- jarig broederschap.
17.00 uur Einde dagprogramma.
18.00 uur Aanvang verbroederingsavond in eigen kleding bij ’t Trefpunt.
18.30 uur Aanvang Chinees buffet. Opgave voor deze avond is noodzakelijk en wel vóór vrijdag 14 juli bij het secretariaat.
24.00 uur Einde Teerdag 2023.