Ledenvergadering 2024

Afgelopen maandag 19 februari hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehad. Naast de gebruikelijke jaar/ en kasverslagen is bekend gemaakt naar welke gildefeesten we dit jaar gaan en zijn er enkele bestuurwisselingen geweest.

Dit jaar gaan we naar de volgende gildefeesten, welke we ook in de agenda zullen opnemen;
26 mei, Vrij gildefeest St. Joris gilde Oostelbeers
23 juni, Vrij gilde feest Gilde St. Brigida Netersel

Bestuurswisselingen;
– Eerste Deken;
Frits van Beers was aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode van 6 jaar. Via stemming van de leden is Frits herkozen voor zijn volgende periode.
Frits gefeliciteerd en succes de komende 6 jaar.

– Tweede Deken;
Sinds vorig jaar word deze functie op alfabet overgenomen. Waar je eerst een jaar opkomende Deken word, dan een jaar Tweede Deken en als laatst nog een jaar afgaande Deken. Als Tweede Deken heb je stemrecht in het bestuur, de opkomende en afgaande Deken alleen een adviserende rol.
Nol Wouters werd dit jaar de nieuwe opkomende Deken.
Stefan Lemm, de afgaande Deken.
En Dinie Wouters is onze nieuwe Tweede Deken.

Stefan heeft de sjerp behorende bij Tweede Deken, bij Dinie omgehangen en daarmee is de wisseling van kracht. Dinie Gefeliciteerd en succes het komende jaar.